Ankohuni këtu

Na ndiqni ne Twitter

Dokumente

26.11.2014 Vendim Nr.83-14 - Sptali BAHÇECI 17.04.2013 Miratimi i kerkeses për karrakteristika biometrike ANP 11.04.2013 Vendosja e shenjave paralajmruese Viva Fresh 11.04.2013 Vendimi për instalimin e kamerave Mitrovicë 11.04.2013 Shkaterrimi i te dhenva biometrike Spitali rajonal Prizren 11.04.2013 Ndalim perpunimi i biometrisë gorenje 11.04.2013 Biometria Aeroporti Prishtine 09.04.2013 Kolegji UNIVERSUM ndalesa perpunimit të biometrise 30.08.2012 1. 22-12-2011 D3 Mobile - Agjësimi i Dokumenteve të Abonentëve

Adresa

Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Dhenave PeronaleNdertesa e ASHMDHP-se,
Rruga "Luan Haradinaj" pa nr.
10 000 Prishtine
Republika e KosovesTel: 038/ 200 629 59

Na Shkruani

Vendndodhja