Žalbe ovde

Agencija održala obuku za sudije u Akademiji pravde

U okviru inicijalnog obučavanja kojeg Akademija pravde organizuje za sudije osnovnih i apelacionih sudova, DAZLP je održala jednodnevnu obuku za 49 sudije, o praktičnim pitanjima u sprovođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
 

 

Priština, 27. mart 2018. godine

U okviru programa inicijalnog obučavanja novih sudija, koji će biti raspoređeni po osnovnim i apelacionim sudovima, na zahtev Akademije pravde, Državna agencija za zaštitu ličnih podataka je dana 27. mart 2018. godine, održala jednodnevnu obuku za četrdeset i devet sudije.
Teme o kojima su održali obuku g. Bujar Sadiku, Generalni direktor Agencije i g. Kushtrim Mustafa, Koordinator kancelarije za inspekciju, uglavnom su fokusirane oko istorijata i organizacione strukture DAZLP-a, zatim o njenom definisanju, principima i opštem delokrugu, a posebno na konkretne slučajeve koje je rešila ova Agencija.
 
Follow Us on Twitter