Žalbe ovde

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - Kažnjava se KES/CO za dostavu računa bez koverata

Osnovni sud u Prištini, prema nalazima sprovedene inspekcije od strane Agencije, kaznila je Kosovsku kompaniju za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KES/CO) sa 9.000 €  zbog nepreduzimanja mera za sprečavanje neovlašćenog pristupa ličnim podacima potrošača

 

Priština, 14. mart 2018


Na zahtev Državne agencije za zaštitu ličnih podataka, od 22. juna 2016, za pokretanje prekršajnog postupka protiv KES/CO, dana 9. marta 2018. godine, Divizija za prekršaje Osnovnog suda u Prištini, izrekla je novčanu kaznu u iznosu od 9.000 €, jer ova kompanija prilikom dostavljanja računa za električnu energiju, račune je dostavila bez koverata, odnosno nije preduzela mere bezbednosti kako bi sprečila svaki neovlašćeni pristup ličnim podacima svojih potrošača.

Ovakav način obrade ličnih podataka, ne sprečavajući neovlašćeni pristup očitavanju ličnih podataka tokom njihovog prenosa, uključujući prenos putem telekomunikacionih i mrežnih uređaja, je u suprotnosti sa odredbom 14. Zakona o zaštiti ličnih podataka i kao takva predstavlja povredu privatnosti pojedinca.

Vredi napomenuti da su službenici, zaposleni i druga lica koja obavljaju obradu podataka, uključujući i kontrolora podataka, u obavezi su da tokom i nakon obavljanja ugovorenih radova, štite tajnost ličnih podataka sa kojima su oni poznati.

 

DAZLP

Kancelarija komunikaciju sa javnošću

038 200 62 961

Info.amdp@rks-gov.net

 

Follow Us on Twitter