Žalbe ovde

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - Koledž „Mehmet Akif“ kažnjen za kršenje privatnosti


Priština, 13. februar 2018. godine


Osnovni sud u Prištini, prema nalazima inspekcije koja je sprovedena od strane Agencije, kaznio je koledž „Mehmet Akif“ sa 12.000 evra za kršenje privatnosti putem nadzora kamerama
Na zahtev Državne agencije za zaštitu ličnih podataka, iniciranog 05. maja 2016. godine, za pokretanje prekršajnog postupka protiv Koledža „Mehmet Akif“, 09. februara 2018. godine, Divizija za prekršaje Osnovnog suda u Prištini, izrekla je kaznu od 12.000 evra za nezakonito obrađivanje ličnih podataka putem sistema nadzora kamerama u prostorijama u kojima nije dozvoljeno instaliranje kamera.
Službenici Agencije, tokom inspekcije koja je sprovedena maja meseca 2016. godine, konstatovali su da je ovaj koledž instalirao kamere u radnim prostorijama, kao što su kancelarije, učionice (za nastavu) kao i sanitarnim prostorijama (toaleti koledža).
Ovaj način obrađivanja ličnih podataka putem nadzora kamerama je u suprotnosti sa odredbama 62. i 64. zakona o zaštiti ličnih podataka i kao takav predstavlja povredu privatnosti pojedinca.
Vredi pomenuti da je nadzor kamerama dozvoljen samo ukoliko se smatra neophodnim za bezbednost ljudi i osiguranje imovine, i to samo u ulazima objekata, ali ne i u unutrašnjim radnim prostorijama, još manje u sanitarnim prostorijama, odnosno u toaletima.

DAZLP
Kancelarija za komuniciranje sa javnošću
038 200 62 961
Info.amdp@rks-gov.net

Follow Us on Twitter