Žalbe ovde

ODRŽANA JE GODIŠNJA KONFERENCIJA - ‘PRIVATNOST U ZDRAVSTVU– FOKUS 2018’

Priština, 26. januar 2018. 

 

Državna agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je, sada već tradicionalnu konferenciju za obeležavanje Međunarodnog dana privatnosti.

S obzirom na svest o neupitnoj važnosti koju predstavlja zaštita osetljivih podataka građana, posebno onih podataka koji se obrađuju u sektoru zdravstva, Agencija je odlučila da 2018. godine posveti posebnu pažnju zaštiti ličnih podatak u ovom sektoru. 

Stoga, jednogodišnja kampanja posvećena kontrolorima osetljivih podataka, otvorena je današnjom konferencijom, gde su se kao panelisti pojavili predstavnici Komesara za zaštitu podataka Albanije, Kancelarije EU-a, Ministarstva zdravstva i Državne agencije za zaštitu ličnih podataka.

Ovom konferencijom je predsedavao g. Jeton Arifi, direktor DAZLP-a, koji se prisutnima u ovoj konferenciji obratio pozdravnim govorom.

Da bi govorio o posvećenosti Ministarstva zdravstva u poštovanju prava na privatnost pacijenata od strane medicinskog osoblja na nivou zemlje, kao i o međuinstitucionalnoj saradnji sa Državnom agencijom za zaštitu ličnih podataka, pozvan je šef ove institucije g. Uran Ismaili.

Posebna pažnja tokom ove konferencije je posvećena zakonitoj obradi osetljivih ličnih podataka, pri čemu je Generalni direktor Agencije g. Bujar Sadiku, pored toga, prestavio je najnovija dešavanja u jedinom organu koji je zadužen za nadzor nad primenom prava na privatnost.
 
Jedan od ciljeva ove konferencije je bio da sa okruglim stolom okupi predstavnike sa iskustvom srodnih organa, kako bi podelili njihove prakse u saradnji sa sektorom zdravstva. Iskustvo srodnog organa Republike Albanije, pred prisutnima na konferenciji predstavio je g. Endrin Fidhe, Inspektor za zaštitu podataka od strane Komesara za informisanje i zaštitu ličnih podatak iz Tirane.


Dok, u vezi sa saradnjom Agencije sa kontrolorima osetljivih podataka na nivou zemlje, govorio je koordinator Kancelarije za podršku inspekcije g. Kushtrim Mustafa.

U poslednjem delu konferencije, generalni direktor Agencije podelio je sertifikate akreditovanja pet  (5) novoimenovanim službenicima za zaštitu podataka od zdravstvenih osiguravajućih društava.

Radove na ovoj konferencije je zatvorio g. Jeton Arifi, direktor u Agenciji, pri čemu se zahvalio prisutnima, a posebno mreži službenika za zaštitu ličnih podataka iz svih regionalnih bolnica na Kosovu.


Za više informacija, molimo vas posetite: www.amdp-rks.org, ili kontaktirajte jeton.arifi@rks-gov.net (tel: 038 200 62 961 ose cel: 044 254 785).
 

Follow Us on Twitter