Žalbe ovde

Agencija je održala obuku sa zvaničnicima opštine Mitrovica

Direktori Agencije su pred zvaničnicima opštine Mitrovica predavali o zakonskoj obradi ličnih podataka i pristupu javnim dokumentima dva dana uzastopno.
 

Priština, 10. oktobar 2017.
 
Na zahtev Kosovskog Instituta za Javnu Administraciju (KIJA), viši zvaničnici Agencije održali su dvodnevnu obuku namenjenu zvaničnicima opštine Mitrovica čiji je svakodnevni rad direktno povezan sa pitanjem zaštite ličnih podataka o pristupu javnim dokumentima.
 
Obuka je održana u dva modula, jedan se fokusirao na osnovna znanja o pitanju zaštite ličnih podataka, za koje je predavao g. Jeton Arifi, direktor u Agenciji, i drugi namenjen pristupu javnim dokumentima, o čemu je na drugi dan obuke predavao g. Valon Kryeziu, takođe direktor u Agenciji. 

Zvaničnicima zaposlenim u opštini Mitrovica tokom ovih dva dana obuke bili su predstavljeni kriterijumi obrade ličnih podataka, prava subjekta podataka (građana), zatim dati su praktični saveti o tretiranju zahteva građana za pristup javnim dokumentima i relevantna tumačenja zakonskih odredbi za ovu oblast, deleći sa polaznicima i konkretne prakse sa kojima se suočila Agencija za obe oblasti koje su pokrivene tokom ove obuke.

Na kraju, vredno je naglasiti da, izmenama koje se čine u Zakonu o pristupu javnim dokumentima, Državnoj agenciji za zaštitu ličnih podataka će se dati mandat za nadzor primene istog, kao druga instanca, gde građani mogu podneti svoje žalbe u slučajevima kada njihovi zahtevi za pristup javnim dokumentima nisu tretirani od strane državnih institucija.
 


Follow Us on Twitter