Žalbe ovde

Zvaničnici Agencije održali su predavanje o privatnosti ispred učenika Letnje škole u gradu Štimlje

15. avgust 2017.

Obrazovne institucije na Kosovu organizuju takozvanu ‘letnju školu’ za đake koji žele da prošire svoja opšta znanja. U okviru tog programa, nije bilo moguće zaobići pitanje zaštite ličnih podataka i privatnosti, gde je Agencija kontinuirano razvila aktivnosti za podizanje svesti o zašiti ličnih podataka u obrazovnim institucijama na nivou zemlje.

Povodom završetka plana i programa Letnje škole 'Bleta 2017' – Opština Štimlje, Državna agencija za zaštitu ličnih podataka bila je pozvana da održi informativno i savetodavno predavanje o zaštiti ličnih podataka. Jedno takvo predavanje, koje je više nego potrebno učenicima, održao je g. Jeton Arifi, direktor Agencije, kao i Flora Ahmeti zvaničnik Agencije. Ovo predavanje su obeležili praktični saveti o pravima adolescenata na privatnost, prikladnim njihovom uzrastu. Na ovom predavanju bilo je prisutno 105 istaknutih učenika od 6 do 9 razreda u ovoj opštini.

Po završetku ovog skupa, organizatori letnje škole visoko su ocenili spremnost Agencije da održe ovo predavanje, za koje su učenici pokazali interesovanje i postavili su mnoga pitanja o oblasti delovanja Agencije i njihovim pravima na privatnost.

 

 

 

 

 

Follow Us on Twitter