Žalbe ovde

Objavljena ’Azbuka ličnih podataka’

U sklopu svojih promotivnih aktivnosti, Državna agencija za zaštitu ličnih podataka, danas je lansirala ’Azbuku ličnih podataka’, prvu azbuku ove vrste. Cilj ovog terminološkog rečnika je da služi građanima da budu oprezniji sa objavljivanjem njihovih podataka

 

Priština, 25. jul 2017

 
Ova azbuka ličnih podataka je sažetak izabranih reči i fraza, čije značenje opisuje stanje ili radnju u okviru dimenzije privatnosti, putem ličnih podataka. Državna agencija za zaštitu ličnih podataka lansira ovaj terminološki rečnik, naglašavajući jedan ili više izraza od većine slova azbuke albanskog jezika.  
Cilj ovog rečnika, koji je nazvan ’azbuka ličnih podataka’ je da služi građanima da budu oprezniji sa objavljivanjem njihovih podataka. Ovaj rečnik, prvi ove vrste, pruža suštinska objašnjenja o svakom predstavljenom izrazu, koji je praćen jednom simboličnom figurom. 
Ova ’azbuka’ je dostupna za javnost u obliku video snimka i albuma sa fotografijama, sa istim sadržajem i kao takva biće što više distribuirana korisnicima društvenih mreža (uglavnom u Facebook-u) na teritoriji Kosova. 
 
Agencija se nada da će atraktivni dizajn i suštinski sadržaj ovog rečnika imati pozitivan uticaj na informisanje i podizanje svesti javnosti o značaju zaštite ličnih podataka, jer kako je naglasio g. Jeton Arifi, nosilac ovog projekta iz Agencije, ’da imaš privatnost znači da držiš lične podatke pod kontrolom, i nije nužno da držiš te podatke u tajnosti od drugih’.  

 

Kancelarija za komunikaciju sa javnošću
Info.Amdp@rks-gov.net /  038 200 62 961
 

Follow Us on Twitter