Žalbe ovde

Kosovo je potpisala dva Memoranduma o Razumevanju u oblasti Zaštite Ličnih Podataka

Budimpešt, 26 maja 2016
 
U  okviru međunarodnog saradnja , Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka , danas je potpisala Memorandum o saradnji sa italijanskim  dogovarajučim vlasti , dok će sutra potpisati još jedan memorandum istog karaktera sa mađarskim dogovarajučim vlasti

Pozvani od strane nacionalniog  dogovarajučih vlasti za zaštitu podataka i slobodi informisanja Mađarske , Glavni Državni nadzornik g. Ruzhdi Jashari, Državni Nadzornik g. Bekim je Demiri i direktor za međunarodne odnose g Jeton Arifi , učestvuju u radu Prolečne Konferencije evropskih dogovarajučih vlasti , koja  se održava  ove godine u Budimpeštu u Mađarskoj .

Šef  Agencije , g Jashari , sa svojim italijanskim kolegom , g. Antonello Soro , tokom rada u ovoj  konferenciji, su potpisali  zvanično  memorandum o razumevanju prema kojem obe  strane če početi razmenu stručnjaka , razmenu informacija , razmenu najboljih praksi u oblasti zaštite podataka ,I širenjem saradnju o organizacijom  zajedničkih projekata od interesa za obe institucije na regionalnom i međunarodnom nivou

Ova dva sporazuma označavaju  dalji korak u razvoju  praktičnih međunarodnih odnosa u oblasti zaštite ličnih podataka.
 

Follow Us on Twitter