Žalbe ovde

Okrugli sto sa Zvaničnicima iz Finansijskog Sektora

Priština, 19 maja 2016

 

Državna  Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka je završila ciklus okruglih stolova, obuke karaktera, kao promocija odgovarajućih smernica za službenike zaštitnici ličnih podataka . Ovaj put gosti su bili finansijski zvaničnici iz javnih i privatnih institucija.

 

Opšte smernice za zvaničnike za zaštitu ličnih podataka u finansijskom sektoru , preko svom prezentaciju  je dao g. Bekim Demiri -  Državni Nadzornik , gde je bio i vođa ovog seminara.

 

Dok iz  projekta koji je finansiran od strane  EU -a, o okviru zaštite ličnih podataka u finansijskom sektoru ,u vezi uloge  ZZP-a i  principima performanse ovog zvaničnika  predavala je  gđa . Nora Forgacs.

 

Važno je napomenuti da u ovoj radionici su  distribuirane   smernice za ZZLP  za finansijski sektor . Ovaj vodič je osnovni priručnik za zvaničnike  za zaštitu ličnih podataka u ovom sektoru , koji identifikuje glavne teme koje treba razmotriti prilikom obrade podataka.

 

Glavni Državni Nadzornik g. Ruzhdi Jashari je otvarao i zatvarao dela ovog radionice. On je zahvalio zvaničnicima za nastavak saradnje sa Agencijom , kao rezultat toga, funkcionalnost i primjenjivost  Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka  je sve veći.

 

Follow Us on Twitter