Complain here

Contact

Adress:

Ndërtesa e ASHMDHP-së, Rruga "Luan Haradinaj" Nr.36

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: 038/ 200 629 59

 


 

 

Follow Us on Twitter