Complain here

Recent News

Address

Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Dhenave PeronaleNdertesa e ASHMDHP-se,
Rruga "Luan Haradinaj" Nr. 36
10 000 Prishtine
Republika e KosovesTel: 038/ 200 629 59

Write to Us

Vendndodhja