Ankohuni këtu

Agjencia Mbanë Trajnim për Gjyqtarë në Akademinë e Drejtësisë


Në kuadër të trajnimit fillestar që Akademia e Drejtësisë organizon për gjyqtarët e gjykatave themelore dhe të apelit, ASHMDHP zhvilloi trajnim një ditor për 49 gjyqtarë rreth çështjeve praktike në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave PersonalePrishtinë, 27 mars 2018

 

Në kuadër të programit për trajnim fillestar të gjyqtarëve të rinj, të cilët do të caktohen me detyrë nëpër gjykata themelore dhe të apelit, me kërkesë të Akademisë së Drejtësisë, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, më 27 mars 2018, zhvilloi trajnim njëditor për dyzet e nëntë gjyqtarë.
Temat rreth të cilëve u ligjeroi z. Bujar Sadiku, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë dhe z. Kushtrim Mustafa, Koordinator i Zyrës së Inspektimit, u përqendruan kryesisht rreth historikut dhe strukturës organizative të ASHMDHP-së, pastaj mbi përkufizimin, parimet dhe fushëveprimin e saj të përgjithshëm, e në veçanti rreth rasteve konkrete, të cilat i ka zgjidhur kjo Agjenci.
 Na ndiqni ne Twitter