Ankohuni këtu

Info/Lajme

Kërko me datë
Përmbyllet Cikli i Trajnimeve Sektoriale mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të akredituar të sektorit të shëndetësisë, policisë e të...më shumë
Trajnim mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Sektorin e Policisë Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të policisë dhe gjykatave themelore komunale rreth sigurisë së të...më shumë
Seminar Trajnues për Zyrtarët Mbrojtës në Sektorin e ShëndetësisëMbrojtja e të dhënave personale në sektorin e shëndetësisë, masat e sigurisë në mbrojtjen e informacioneve shëndetësore, transferimi...më shumë
Takim me përfaqësues nga Instituti për Hulumtime të Krimeve të LuftësMbikëqyrësi kryesorë Shtetëror z. Ruzhdi Jashari priti në takim përfaqësues nga Instituti për Hulumtime të Krimeve të Luftësmë shumë
Lajme: 192

Na ndiqni ne Twitter