Ankohuni këtu

Info/Lajme

Kërko me datë
Tryezë Diskutimi me Zyrtarë nga Sektori FinanciarMbrojtja e të dhënave në sektorin financiar, specifikat, masat e sigurisë, aspektet ndërkombëtare të të dhënave financiare; përfshirja e palëve...më shumë
Mbikëqyrës të Agjencisë po Marrin Pjesë në Konferencën e 18-të të Autoriteteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Evropës Qendrore dhe Lindore në SarajevëMbikëqyrës të Agjencisë po Marrin Pjesë në Konferencën e 18-të të Autoriteteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Evropës...më shumë
Përmbyllet Cikli i Trajnimeve Sektoriale mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të akredituar të sektorit të shëndetësisë, policisë e të...më shumë
Trajnim mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Sektorin e Policisë Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të policisë dhe gjykatave themelore komunale rreth sigurisë së të...më shumë
Lajme: 194

Na ndiqni ne Twitter