Ankohuni këtu

Info/Lajme

Kërko me datë
Mbikëqyrës të Agjencisë po Marrin Pjesë në Konferencën e 18-të të Autoriteteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Evropës Qendrore dhe Lindore në SarajevëMbikëqyrës të Agjencisë po Marrin Pjesë në Konferencën e 18-të të Autoriteteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Evropës...më shumë
Përmbyllet Cikli i Trajnimeve Sektoriale mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të akredituar të sektorit të shëndetësisë, policisë e të...më shumë
Trajnim mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Sektorin e Policisë Ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë ligjeruan para përfaqësuesve të policisë dhe gjykatave themelore komunale rreth sigurisë së të...më shumë
Seminar Trajnues për Zyrtarët Mbrojtës në Sektorin e ShëndetësisëMbrojtja e të dhënave personale në sektorin e shëndetësisë, masat e sigurisë në mbrojtjen e informacioneve shëndetësore, transferimi...më shumë
Lajme: 185

Na ndiqni ne Twitter