Ankohuni këtu

Info/Lajme

Kërko me datë
Zyrtarë të Administratës Komunale Zgjeruan Njohuritë e tyre rreth Përpunimit të Ligjshëm të të Dhënave Personale Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka realizuar projektin e saj të dedikuar zyrtarëve të administratës komunale në pesë komuna...më shumë
Ekspertë Sllovenë Bartin Përvojën e tyre te Zyrtarët e Sektorit Publik e PrivatPër tri ditë rresht u trajnuan zyrtarë për mbrojtjen e të dhënave personale nga sektori mikrofinanciar, ai i regjistrit civil dhe regjistrit penal. më shumë
Agjencia Udhëzon 25 Shkolla rreth Kamerave të Sigurisënë Komunën e Prishtinës, Agjencia takoi drejtorët e njëzetepesë shkollave të Prishtinës për t’u dhënë informacione më të...më shumë
Thellohet Bashkëpunimi me Autoritetin Italian të Mbrojtjes së të Dhënave PersonaleNë saje të memorandumit të bashkëpunimit me autoritetin homolog italian, Agjencia realizoi vizitën e parë studimore në këtë shtet, me qëllim të...më shumë
Lajme: 194

Na ndiqni ne Twitter